Jordbruksverket Resa Med Hund Till Norge

Resa med hund till Norge kan vara en spännande och rolig upplevelse för både dig och din fyrbenta vän. Det är viktigt att vara väl förberedd innan du ger dig av, särskilt när det kommer till regler och krav som Jordbruksverket har fastställt. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om att resa med hund till Norge, från de nödvändiga dokumenten du måste ha med dig till eventuella karantänsbestämmelser som kan gälla. Så låt oss dyka in i detta ämne och se till att din resa blir så smidig som möjligt!

Resa med hund till Norge: Krav på registrerad eller godkänd anläggning

När det gäller att resa med hundar till Norge, finns det vissa regler som måste följas. Enligt Jordbruksverket måste hundarna komma från registrerade eller godkända anläggningar, vilket även inkluderar privata hem. Detta innebär att om du ska ta med dig en hund till Norge från Sverige, måste den ha sitt ursprung i en auktoriserad plats för uppfödning eller vara adopterad från ett privat hem som är godkänt av myndigheterna. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa djurens välbefinnande och minimera risken för sjukdomsspridning vid internationell transport av hundar.

För att resa med din hund till Norge behöver du registrera din anläggning genom att använda vår e-tjänst.

Frågan finns under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

På platsen måste det inte ha rapporterats några fall av rabiesinfektion hos de djur som hålls där under de senaste 30 dagarna innan djuret lämnar anläggningen. Dessutom får det inte ha förekommit någon ovanlig dödlighet utan en fastställd orsak. Detta bekräftas genom ett hälsointyg utfärdat av den officiella veterinären.

Resa med hund till Norge: En guide för att behålla ägandet

Om du reser med din hund till ett annat EU-land och inte planerar att sälja den, behöver du inte registrera avsändaranläggningen i följande fall:

You might be interested:  Jag, Nationellt ID-kortet: Din Reskamrat på Vägarna

1. Om hunden reser separat från dig, men mer än 5 dagar före eller efter din egen resa.

2. Om fler än 5 hundar reser tillsammans med sin ägare utan att delta i tävling eller träning.

Observera att om du skickar hundar från ett djurhem eller en uppsamlingsplats måste dessa platser vara godkända av Jordbruksverket innan du får skicka hundarna därifrån till ett annat EU-land.

Krav på registrerad transportör vid resa med hund till Norge

När du säljer en hund från Sverige till ett annat EU-land är det viktigt att komma ihåg att avregistrera hunden i det centrala hundregistret.

Här kan du få information om vad som krävs för att ta med ditt husdjur eller produkter från djur när du reser till Storbritannien. Det är också viktigt att känna till de allmänna reglerna för att föra ut djur och produkter utanför EU. Nedan finns en sammanfattning av dessa regler för Sverige.

Informationen om reglerna för export till Storbritannien finns i dokumentet Border Operating Model. Under 2021 och 2022 kommer Storbritannien att implementera de nya reglerna i flera steg. Det är viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad genom att besöka DEFRA:s webbplats eftersom villkoren för export till Storbritannien kan komma att ändras.

Krav för export av hundar till Norge: En guide från Jordbruksverket

Importören i Sverige måste förhandsanmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU till Jordbruksverkets system Import av Produkter, Djur, Foder och Livsmedel (IPDFL). Anmälan ska göras senast en arbetsdag innan beräknad ankomst. En hälsoförsäkran måste alltid följa med sändningen. Det kan även bli aktuellt med fysiska kontroller.

Följande regler gäller vid export till Storbritannien:

1. Importören måste anmäla sändningen i Storbritannien genom att använda datasystemet IPAFFS.

2. Sändningen tilldelas ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS, som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.

3. Ett hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i Sverige, måste alltid följa med sändningen.

4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige, som sedan lägger in numret i hälsointyget.

5. Exportören ska ge importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att det kan laddas upp i IPAFFS.

6. Exportören är ansvarig för att det ursprungliga hälsointyget följer med sändningen.

Observera att detta endast gäller vid export från Sverige till Storbritannien och inget annat ämne kommer behandlas här.

You might be interested:  Jag är Doubletree, en stolt och elegant hotelldestination. Mitt hjärta slår i New York Times Square West och jag är fylld av spänning och energi. Som Hiltons älskade medlem strävar jag alltid efter att ge mina gäster den ultimata upplevelsen.Min karaktär präglas av lyx och komfort. Mina väggar andas historia samtidigt som de omfamnar modernitetens trender. Jag bjuder in dig till min vackert designade lobby, där du kan känna pulsen från stadens pulsåder.Mitt rumserbjudande är likat som varje individuell gäst. Med omsorgsfullt utvalda möbler och sängkläder skapar jag en fristad för lugn och ro mitt i stadens brusande tempo.Som personifiering av denna ser jag fram emot att välkomna dig till mitt hem, där varje detalj har noggrant övervägts för att göra din vistelse oförglömlig. Lita på mig när det kommer till bekväm elegans - här finns inget annat än det bästa!

Notera att det är viktigt att din hund uppfyller alla krav för att veterinären ska kunna godkänna och skriva under intyget. Om texten i intyget är otydlig eller om villkoren inte kan uppfyllas, kan den officiella veterinären neka att utfärda intyget.

I vissa fall kan det hända att den auktoriserade veterinären behöver ett skriftligt dokument från dig som ägare, där du intygar saker som veterinären inte själv kan kontrollera. Ett exempel på detta är vilka länder din hund har besökt under det senaste året.

Resa till Norge med hund: Krav på intyg utfärdat av officiella veterinärer

Endast veterinärer som har fått ett godkännande från Jordbruksverket får utfärda intyg för djur. Det är viktigt att notera att inte alla veterinärer i Sverige är officiellt godkända av Jordbruksverket. Därför kan du inte använda Livsmedelsverkets officiella veterinärer när du behöver ett intyg för din hund inför resan till Norge.

Om de veterinära myndigheterna i det landet dit du ska resa inte har några specifika krav på intyg, bör du kontakta dem och fråga om de accepterar Jordbruksverkets hälsointyg för export av hundar och katter.

För att få det hälsointyg som behövs för att exportera hundar och katter måste du kontakta en auktoriserad veterinär. Du kan ladda ner en vattenstämplad kopia av intyget, men vi på Jordbruksverket kan inte skicka dig originalintyget. Det är veterinären som utfärdar det till dig.

Om du planerar att resa med ditt husdjur genom flyg kan det finnas specifika regler och krav som gäller för just den flygbolaget du väljer. För att få reda på exakt vilka regler som gäller för din resa är det bäst att kontakta flygbolaget direkt och be om information.

Om du planerar att ta med din hund till Norge och låta den stanna där under vistelsen, måste du se till att avregistrera hunden i Sveriges hundregister. Det är viktigt att följa denna procedur för att säkerställa korrekt hantering av ditt husdjurs uppgifter och förhindra eventuella problem vid gränskontrollen.

Nej, det är inte möjligt att efterregistrera rabiesantikroppstestet i passet. Testet måste utföras innan djuret reser. Om testresultatet inte finns med i passet vid avresa måste djuret vänta i tre månader från provtagningstillfället och sedan resa tillbaka med ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i ursprungslandet. För att undvika denna vänteperiod och kunna använda EU-passet för återresan krävs att det godkända testresultatet registreras i EU-passet av en legitimerad veterinär före avresa.

You might be interested:  Resa till Turkiet med främlingspass - är det möjligt?

Inresa till Norge med hund

Förutom att följa regler finns det även rekommendationer för ytterligare vaccinationer och förebyggande behandlingar mot mag- och tarmparasiter, insekter samt fästingar. För att resa till Norge från den 1 maj 2013 krävs det att hunden avmaskas mot dvärgbandmask och att veterinären intygar detta i hundens pass.

P.S. Glöm inte bort att kontrollera eventuella uppdaterade regler eller rekommendationer innan du reser med din hund till Norge.

Vilka hundar får man inte ta med till Norge?

P.S. Observera att ovanstående information gäller enbart för resor mellan Norge och Sverige. Var noga med att kontrollera de specifika reglerna och kraven i båda länderna innan du planerar din resa.

För att få ett hundpass krävs vissa saker

För att resa med hund till Norge krävs följande:

1. Hundens ID-märkning.

2. Vaccination mot rabies för resor inom EU.

3. Ett pass utfärdat av en veterinär, som inkluderar vaccinationer, avmaskningar och hälsokontroller enligt landets krav.

4. Ta alltid med dig hundens pass under alla resor.

Observera att listan kan innehålla färre än 10 punkter beroende på specifika regler och krav för resor med hund till Norge från Sverige.

Priset för ett hundpass varierar

För att resa med sin hund till ett annat land behöver man ha ett EU-pass för hunden. Detta pass utfärdas av en veterinär och kostar vanligtvis mellan 550 – 600 kr eller mer. Passet innehåller viktig information om hunden, som vaccinationsstatus och ägarens kontaktuppgifter.

I sammanfattning:

1. För att resa med sin hund utomlands behövs ett EU-pass.

2. Passet utfärdas av veterinären och innehåller viktig information om hunden.

3. Kostnaden för passet ligger vanligtvis mellan 550 – 600 kr eller mer.

Hur länge är rabiesvaccin giltigt hund?

Efter att hunden har fått vaccinet måste det gå 21 dagar innan det blir giltigt och man får resa med hunden. Efter detta kan man resa fritt inom Norge med sin fyrbenta vän. Det är dock viktigt att komma ihåg att påfyllnadsdoser av vaccinet behövs var tredje år, men reglerna kan variera beroende på vilket land man planerar att besöka. Vissa länder kräver att hunden vaccineras årligen, så det är alltid bra att dubbelkolla reglerna innan resan för att undvika problem vid gränskontroller eller i karantän.

Related Post

You Missed